Vi bygger framtidens infrastruktur

TJÄNSTER

Med en modern maskinpark och en kompetent personal erbjuder Wideroos Infra allt från traditionella jordbyggnadstjänster till transporttjänster.MASKINPARK
Vår moderna maskinpark möjliggör ett brett urval av tjänster!

FÖRSÄLJNING
För ytterligare information och priser kontakta:
Patrik 050-4071163 / order@wideroos.fi