Kontaktuppgifter

  • Strandvägen 100
    64200 Närpes

  • +358 (0) 50 4071163

    +358 (0) 50 0366741

  • info@wideroos.fi

Patrik Wideroos

Offerter / Företagsledning
Tel. 050 407 1163

Marcus Wideroos

Inköp / Maskinansvarig
Tel. 050 348 6600

Ben Wideroos

VD
Tel. 050 036 6741

Lämna ett meddelande