En annan specialitet som Wideroos Infra erbjuder är dräneringsarbeten. Vi utför
dräneringsarbeten enligt nyckeln i hand principen. Vi skaffar allt material och utför allt
arbete. Vår breda maskinpark passar utmärkt till dränering.