WP Review Me Error: The library can not be used because your version of PHP is too old. You need version 5.5 at least.
Vägunderskridning | Wideroos Infra Ab Oy

Rördrivning innebär att borra eller trycka lednings- och skyddsrör för t ex elkabel, bredband och fjärrvärme genom marken. Tekniken används oftast då ledningar ska korsa vägar, järnvägar eller vattendrag. Vi utför snabb och effektiv rördrivning med metoden Jordraket.